Controlewerkzaamheden

Controle van de jaarrekening gaat een stap verder dan het samenstellen van de jaarrekening. Bij een controle (audit) krijgt u een getrouw en onafhankelijk oordeel over de jaarrekening. Sinds 2006 mogen de wettelijke controles alleen nog worden verricht door accountantsorganisaties die een vergunning hebben van de Autoriteit Financiele Markten (AFM), waaronder Wesselman. 

De kwaliteit die wij u garanderen wordt bepaald door de deskundigheid van en persoonlijke invulling door ons team. Wij bieden u een sterk team dat gespecialiseerd is in controlewerkzaamheden en over de juiste deskundigheid en ervaring beschikt die voor u van belang is.

Wij begrijpen het belang van ons werk voor de toekomst van uw organisatie. Wij investeren in de lange termijn, kennen en nemen onze verantwoordelijkheden. De kwaliteit van onze controles wordt via diverse kanalen gemonitord. Hiermee waarborgen wij een continue kwaliteit van onze controlewerkzaamheden.

Onze controlefilosofie

Een gedegen controle die maximale toegevoegde waarde levert voor uw organisatie, dat is onze doelstelling.

Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • U staat centraal; u als organisatie, maar zeker ook u als individu.
  • Kwaliteit: wij voeren onze controlewerkzaamheden uit in overeenstemming met de geldende voorschriften.
  • U kunt ervan uitgaan dat wij ons werk gewoon goed uitvoeren.
  • Deskundigheid: u kunt rekenen op een controleteam met een uitstekende deskundigheid. Door middel van verplichte interne en externe opleidingen zorgen wij ervoor dat de kennis en kunde van onze mensen actueel wordt gehouden.
  • Positief-kritische insteek: wij hebben oog voor uw ambities en toekomstverwachtingen en baseren onze adviezen hierop. Dit leidt tot praktische maar zeker ook zinvolle adviezen die uitvoerbaar zijn voor uw organisatie.
  • Heldere communicatie: een van onze sterke punten betreft onze tijdigheid, duidelijkheid en leesbaarheid in onze communicatie.

Onze controlewerkzaamheden resulteren in een managementletter waarin de bevindingen omtrent de administratieve organisatie, interne beheersing en de automatiseringsomgeving worden gerapporteerd. Hierbij worden deze bevindingen gepresenteerd met vermelding van het prioriteitsniveau. Voor u als directie en toezichthouder wordt hiermee duidelijk welke aandachtspunten opgepakt dienen te worden, maar ook welke aandachtspunten in een later stadium aan de orde kunnen komen. Na afloop van de jaareindecontrole worden onze bevindingen gerapporteerd in de vorm van een controleverklaring. 

Onze specialisten

Henny Lammers

Partner Accountancy | Registeraccountant

Martin Hoskens

Vennoot Accountancy

Heeft u vragen over de controle van een jaarrekening?

Wesselman helpt u graag verder!

Vragen? Neem direct contact met ons op!

Wij helpen u graag persoonlijk verder.

Contactformulier Bel nu